Zoran Gavrilovski i København (fra TD 101) v/ Kaare Vissing Andersen Tilbage til forsiden

De første dage af oktober i det forgangne år glødede de telefonfelter, der forbinder problemisterne på det københavnske skakbræt. En berømt østeuropæisk komponist - med et ubekendt navn - var kommet til den danske hovedstad og boede for en stund på Hotel Østerport.
Den ubekendtes navn skyldtes, at han ved ankomsten til København pr. telefon havde kontaktet THEMA DANICUMs redaktør Leif Schmidt, men havde udtrykt sig noget hastigt og upræcist på engelsk om sit navn og hjemland. Og da redaktøren lod beskeden gå videre til Bjørn Enemark og mig skete det med et: "Han hedder vist Zoran Arvilovski og er fra Estland, Letland eller Litauen". Ingen af os mente dog at kende nogen berømt problemist af det navn!?
Hovedsagen er, at der blev aftalt et møde med "NN-ski" og de tre nævnte danskere på Hotel Østerport onsdag aften den 4. oktober.
Det viste sig, at der var tale om ingen ringere end Zoran Gavrilovski fra Makedonien. I Hotellets restaurant optrådte gæsten i København som vært for sine danske problemvenner og bød på en omgang, der symptomatisk for forskellen mellem de to kulturer bestod af fadøl til danskerne og en Ramlösa til makedoneren selv.
Mødet stod på i tre timer og var særdeles udbytterigt for danskerne - også udover øllet! Måske var det især udbytterigt på længere sigt for Dansk Skakproblem Klubs kontakt med andre lande, hvilken jo er blevet lidt stedmoderligt behandlet de seneste år.
Der blev udvekslet litteratur. Således modtog Zoran Gavrilovski bøgerne "DANSK SKAKPROBLEM KUNST 1932-1992" og "HUGO KNUPPERTS BEDSTE SKAKOPGAVER" af mig, og THEMA DANICUM nr. 100, det smukke jubilæumsnummer, af Leif Schmidt.
Til gengæld forærede makedoneren hver af os andre et eksemplar af det tosprogede MACEDONIAN PROBLEMIST, nr. 1, januar-april 2000, som han iøvrigt selv er redaktør for.
Samtalen bestod for en væsentlig del i udveksling af opgaver, bl.a. forærede Zoran Gavrilovski en originalopgave til THEMA DANICUM. Men der blev også tid for mig til ind imellem at interviewe ham om hans problemkarriere.
Zoran Gavrilovski, der er jurist af profession, blev født i 1968 og lærte at spille skak i 7-8 års alderen. I modsætning til de fleste skakentusiaster udviklede han sig aldrig til turneringsspiller, men fattede til gengæld snart interesse for opgaveskakken.
Han komponerede sit første problem, da han var 15-16 år, og siden er produktionen løbet op på næsten 400, hvoraf et halvt hundrede har opnået sekundære præmier hhv. HO og RO. For nylig vandt han "Det makedonske Skakforbunds Problemkommissions åbne komponistturnering 1999" - endda suverænt med 52 point, foran S. Trommler, 38 point og M. Vukcevic, 33 point. For yderligere at sætte denne præstation i relief kan nævnes, at den i Skandinavien så kendte Christer Jonsson blev nr. 13 med 9 point. Nogle af de opgaver, som Zoran Gavrilovski scorede med i denne turnering, var diagram 1 og diagram 2 nedenfor.

Diagram 1
Zoran Gavrilovski
3. Pl. League of Macedonian Problemists 1999
#2 C+ 10+9Temaet var: "A move with the black King selfpins a black piece, which moves in another variation of the same phase".

Vis løsning

Diagram 2
Zoran Gavrilovski
1. Pl. League of Macedonian Problemists 1999
S#3 C+ 13+10Temaet var: "Zugzwang without capturing of black pieces and check by white".

Vis løsning

Dommeren Gligor Denkovski skrev bl.a.: "The only problem aiming at multiple presentation of the given stipulation, here in the form of a Pickaninny".
To dage før vores møde havde Gavrilovski besøg af et af sine store forbilleder, Hugo Knuppert, hvis karriere som jurist og problemist uden nogensinde at have spillet turneringsskak ligner makedonerens.